20050622

Coses que es fan en dilluns de febrer

A algú li deu sonar aquesta rosa...

Recordes quin dia va ser?
Written by Ruben Berenguel