20050705

Si que era l'últim!

Tinc un aprovat a Equacions Diferencials (diguem-ne aprovat rastrero si fa falta) però això vol dir que ja tinc totes les assignatures i crèdits... Soc llicenciat en Matemàtiques! (Un llicenciat molt avorrit en vacances, cap suggeriment?)
Written by Ruben Berenguel