20060117

Darrers temps


D'esquerra a dreta i de dalt a baix, amb la colaboració del Photoshop per ajustar contrast i nivells:
  • Conjunt de Mandelbrot: Temps d'escapament
  • Conjunt de Mandelbrot: Centres de components hiperbòliques (Henriksen)
  • Conjunt de Mandelbrot: Linies de potencial
  • Conjunt de Mandelbrot: Descomposició binària de línies de potencial
  • Conjunt de Julia: Ampliació, estimació de distàncies
  • Conjunt de Mandelbrot: Ampliació, estimació de distàncies
  • Pla de paràmetres de c·cos(z): Universalitat del conjunt, temps d'escapament
  • Pla de paràmetres del mètode de Newton per polinomis de 3r grau: Universalitat del conjunt, temps d'escapament.
Ara falta el treball de Geometria i el de Sistemes. I l'examen d'IBD... A més potser falten altres coses que hauré de fer molt depressa... Ha es veurà això dijous, hi haurà novetats.
Written by Ruben Berenguel