20060316

Gallifante


Es un animal... que ni es gallina, ni es elefante...

Estic pensant imprimir-ne molts, i donar-los als alumnes quan facin una cosa bé: "Té tio, t'has guanyat un gallifante". Buah, començo a desvariejar.


Written by Ruben Berenguel