20060411

Lyapunov, Poincaré i...

... altres degenerats

Com m'agrada programar! Porto... 3 dies? intentant fer anar els integradors per calcular coses fascinants: la diferencial de l'aplicació de Poincaré (l'aplicació ja la calcula bé, el programa) i l'exponent maximal de Lyapunov.

A part, també he intentat que l'integrador Taylor integri les variacionals. No tinc fe ni res... Lyapunov: mesura de la caoticitat d'una òrbita en un sistema dinàmic continu... El programa calcula alguna cosa, que no em crec que sigui realista. Diferencial de Poincaré: per trobar òrbites periòdiques, el programa calcula bé un parell de files (comprovant amb la diferencial numèrica), la resta no les calcula bé.

Divendres marxem cap a Vielha, vacanceees vacanceees ueeee! El problema és que dilluns tornem... ja ens hi podriem quedar!

Brr


El professor Frink cabrejat
Visió del futur? Present?
Written by Ruben Berenguel