20060625

Correcció, St. Joan

Per St. Joan no vaig fer res... trist oi? Més trist és corregir els examens de Càlcul Numèric... De 54 si fa no fa que han entregat els dos problemes que he corregit fins ara, només 9 arriben a la meitat de punts. És molt depriment, jo he fet classes a aquesta gent!! Els meus pitjors temors, que no m'estaven escoltant, s'han confirmat. No m'escoltaven, i els que m'escoltaven, no em feien cas. Déu meu.


La meva imatge del MSN
Written by Ruben Berenguel