20070301

Way to shodan?


White to move (15kyu)

La feina sembla no avançar aquests dies (un treball estancat, passo a l'altre i s'estanca també), de manera que m'he posat més en serio a jugar a go. Quan no jugo, resolc problemes de vida i mort (tsumego, en japonès), o de connexió i tal (bé, tsumego en general es refereix a problemes, en el mon del go occidental). Ara mateix soc 6 kyu a KGS, que deu ser equivalent a EGF 11 kyu, si fa no fa. Entre 10 i 12. En arribar a 1k i avançar, passes al següent tipus de rangs, els dan... Shodan, l'altre nom per 1 dan. Hi arribaré algún dia?
Written by Ruben Berenguel