20070513

ANSI Common Lisp, novetat

Novetat: Ara hi ha quadres explicatius per alguns termes. Passeu el cursorAllò que corre per la pantalla quan es mou el ratolí per sobre dels termes subratllats discontinuament.

Ja he acabat l'Ansi Common LISP de Paul Graham. Un llibre molt bo, m'ha fet entendre relativament bé com va això de les macros i tot el que el LISPLlenguatge de programació, dels més antics té per oferir. Grans exemples, explicacions clares i detallades. Sobretot els exemples, no fa típics 'hello world', per exemple a la part de funcions numèriques escriu un ray-tracerTraçat de raigs: Creació d'imatges per ordinador amb un algorisme que simula la visió real, i.e. simulant els raigs de llum que arriben a la retina des dels objectes. Brutalment lent (no està optimitzat) però que funciona:


Usaré la base (després d'optimitzar) per
tenir el meu propi ray-tracer, en color
Feia anys que volia posar-m'hi!

Per acabar dona dos programes relativament llargs: un generador d'html per generar pàgines automàticament i la creació d'un sistema d'objectes, i.e. si LISP no tingues ja una extensió per treballar amb objectes, mètodes i això, aquest exemple faria que poguessim tenir classes, instàncies i tot el que calgués. O sigui, un nou llenguatge.
Written by Ruben Berenguel